Avantgarde PRIME

řez AVANTGARDE PRIMEVýhody:

  • 7-mi komorový profilový systém s konstrukční hloubkou 93 mm
  • okna jsou vyrobena z profílů třídy A
  • tři těsnění (dvě dorazová a jedno středové) zajišťují vysokou odolnost proti zatékání a zlepšují tepelně izolační vlastnosti oken
  • zasklení izolačním trojsklem s plastovým distančním rámečkem TGI  a součinitelem prostupu tepla    Ug = 0,5 W/m2K
  • celkový součinitel prostupu tepla UW = 0,76 W/m2K splňuje požadavky pro užití v pasívních domech
  • vysoká odolnost proti povrchové kondenzaci
  • znamenitá ochrana proti hluku
  • velká komora výztuže, která umožňuje používat ocelové výztuže, poskytující lepší statiku celého okna
  • celoobvodové kování SIGENIA-AUBI
  • kovová klika (lakovaná)